Θέμα: Εγκρίνουμε τη μετακίνηση του εκπαιδευτικού του Δημοτικού Σχολείου Αψά-λου: Ράπτη Γεώργιου για τη μετάβαση του στην Ιταλία από 23-06-2013 έως 30-06-2013, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ενδουπηρεσιακής κατάρτισης-Comenius-In Service Training, με αριθμό Σύμβασης 2013-1-GR1-COM02-13551 κωδικό ΙΤ-2012-756-010 και τίτλο «ECOSISTEMA BAMBINO».Ημ/νια: 20/06/2013 12:04:20Φορέας: Περιφέρεια Κεντρικής ΜακεδονίαςΑΔΑ: ΒΕΖΣ7ΛΛ-ΩΓ8
Ελπίδες για πετρέλαιο γεννάει η στάση της Total, η οποία επιλέγει να προχωρήσει σε έρευνες υψηλού ρίσκου στην περιοχή. Τακτική της εταιρείας είναι να διαθέτει στο πορτφόλιό της project αυτού του τύπου, επιλέγοντας να είναι...
Ελεύθεροι αφέθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης (25/06)οι Αντώνης Ζαμπέτας και Θανάσης Αθανασιάδης από ...More...
Το άγριο έγκλημα έγινε στις
Συνεδριάζει η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΗΜΑΡ, υπό τον Φ. Κουβέλη, για να εκτιμήσει όλες τις τελευταίες εξελίξεις και το νέο κυβερνητικό σχήμα, αλλά και να καθορίσει τους άξονες της πολιτικής που θα ακολουθήσει στο εξής. Επίσης θα προετοιμάσει την εισήγηση για τη συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, το Σάββατο, όντας πλέον εκτός του κυβερνητικού σχήματος. Filed under: ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η Attica Bank στο πλαίσιο της συνεργασίας της με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) και το ΕΤΑΑ -ΤΣΜΕΔΕ...
Ο GK Chesterton, ήταν ένας Άγγλος συγγραφέας, όπου κάποτε είχε πεί ότι «όταν οι άνθρωποι σταματήσουν να πιστεύουν στην ορθόδοξη
Πραγματοποιήθηκε σήμερα η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της INTRACOM HOLDINGS, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκαν τα σημαντικά γεγονότα του 2012 στις δραστηριότητες των εταιρειών του ομίλου και οι στόχοι για την τρέχουσα χρονιά. Ο κ. Δημήτρης Κλώνης, Αντιπρόεδρος & Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της INTRACOM HOLDINGS ξεκίνησε την παρουσίαση υπογραμμίζοντας τις συνθήκες που δραστηριοποιήθηκαν οι εταιρείες του ομίλου INTRACOM HOLDINGS το 2012, όπως η τροχιά ύφεσης που κινείται η ελληνική οικονομία τα τελευταία 5 χρόνια, η πρωτοφανής αβεβαιότητα στο τραπεζικό σύστημα, η έλλειψη ρευστότητας και αναπτυξιακής δυναμικής, που δημιούργησαν ένα πρωτόγνωρο όσο και ζοφερό τοπίο επιχειρηματικής δραστηριότητας. «Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, τα αποτελέσματα τα ομίλου σημείωσαν: αύξηση των πωλήσεων κατά 4% περίπου, σημαντική αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) κατά 55%, επιστροφή σε κερδοφορία σε επίπεδο ΕΒΙΤ και μείωση των ζημιών προ φόρων κατά € 11 εκατ., παρά την αρνητική επίδραση από τα αποτελέσματα της Intracom Telecom που ενσωματώνονται στις ενοποιημένες καταστάσεις. Ο συνολικός δανεισμός του ομίλου μειώθηκε το 2012 κατά € 19 εκατ. (2012: € 312 εκατ., 2011: € 330,7 εκατ.) και ο καθαρός δανεισμός κατά € 29 εκατ.  (2012: € 258,8 εκατ., 2011: € 287,9 εκατ.). Παράλληλα, ο όμιλος την 31/12/2012 είχε ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων € 662 εκατ. (1,2x ο τζίρος του 2012), χωρίς σε αυτό να έχει υπολογιστεί το ύψος των προς υπογραφή συμβάσεων στις οποίες οι εταιρείες μας είναι μειοδότες.»Η Intrasoft International είχε κύκλο εργασιών € 136 εκατ. βελτιωμένο κατά 6% σε σχέση με το 2011. Το EBITDA διαμορφώθηκε στα € 9,5 εκατ. έναντι -€ 14,3 εκατ. το 2011, και το ΕΒΙΤ σε € 5,8 εκατ. έναντι -€ 18,7 εκατ. το 2011. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο στο τέλος του 2012 ανήλθε σε € 212,6 εκατ. Οι νέες συμβάσεις ανήλθαν σε € 130,6 εκατ. εκ των οποίων περισσότερο από 80% αφορά διεθνή δραστηριότητα. Επίσης, περίπου 40% των νέων συμβάσεων αφορά νέους πελάτες ή εξολοκλήρου νέες αγορές. Για το 2013, η Intrasoft International προσβλέπει στην ενίσχυση της δραστηριότητας της στην Αφρική, στην εφαρμογή της διαμορφωμένης «κάθετης» στρατηγικής διεθνούς ανάπτυξης στο χώρο της φορολογίας σε συνεργασία με την Oracle, στη «διεθνοποίηση» δραστηριότητας σε 1-2 κύριους τομείς και λύσεις (πλέον των ήδη παρεχόμενων για Τελωνεία, Φορολογία, Risk), και τέλος στην εντονότερη δραστηριοποίηση σε έργα ΣΔΙΤ.Η Intrakat, το 2012 είχε  €124 εκατ. τζίρο, με € 8,3 εκατ. EBITDA , € 90 εκατ. ίδια κεφάλαια και € 203 εκατ. σύνολο ενεργητικού. Συγκαταλέγεται μεταξύ των 4 πρώτων κατασκευαστικών ομίλων στη χώρα μας με δραστηριοποίηση σε 6 χώρες και ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων που ξεπερνά τα € 400 εκατ. Από τις πιο σημαντικά έργα της εταιρείας το 2012 είναι το ΕΡΓΟ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ στην Κ/ΞΙΑ ΜΟΡΕΑΣ προϋπολογισμού € 115 εκατ., το φράγμα για την ύδρευση Ηρακλείου και Αγ. Νικολάου προϋπολογισμού € 38 εκατ., η κατασκευή οδικού τμήματος Ποτίδαια-Κασσάνδρεια του οδικού κυκλώματος Κασσάνδρας του Νομού Χαλκιδικής, προϋπολογισμού € 32 εκατ., η κατασκευή υποδομής νέας σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Κιάτο –Ροδοδάφνη για τον ΟΣΕ, προϋπολογισμού € 26 εκατ. , και πολλά ακόμα έργα κατασκευαστικά και περιβαλλοντικά. Για το 2013, η Intrakat θα εστιάσει σε τομείς ανάπτυξης: Δημόσια έργα υποδομών, Έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Τομείς Υψηλής Εξειδίκευσης (Οπτικές Ίνες, μεταλλικές κατασκευές κλπ). Επίσης, θα συνεχίσει τη βελτίωση λειτουργικής αποδοτικότητας καθώς και τη διεθνή δραστηριοποίηση στην Κεντρική & Ανατολική Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.Η hellas online είναι ο τηλεπικοινωνιακός πάροχος LLU με τη μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη, επενδύσεις σε εξοπλισμό / υποδομές που ξεπερνούν τα € 400 εκατ. και τα πιο υγιώς αναπτυσσόμενα οικονομικά μεγέθη της αγοράς. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2012 ανήλθε σε € 240 εκατ. βελτιωμένος κατά 3,4 % σε σχέση με το 2011. Το EBITDA βελτιώθηκε κατά € 3 εκατ. και το περιθώριο EBITDA κατά μία ποσοστιαία μονάδα. Σε επίπεδο ταμειακών ροών, οι ελεύθερες ταμειακές ροές ανήλθαν σε € 35,3 εκατ. αυξημένες κατά € 10 εκατ. περίπου και ο καθαρός δανεισμός της εταιρίας μειώθηκε κατά € 15 εκατ. Η συνολική πελατειακή βάση της εταιρείας αυξήθηκε κατά 5% δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για να ξεπεράσει το στόχο των 500.000 πελατών, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στο ξεκίνημα του 2013. Οι στόχοι για την hellas online για το 2013 είναι να περάσει σε κερδοφορία προ φόρων (EBT) με διατήρηση της λειτουργικής κερδοφορίας και των λειτουργικών ταμειακών ροών σε υψηλά επίπεδα, να μειώσει περαιτέρω τον τραπεζικό δανεισμό, να εμπλουτίσει τις υπηρεσίες λιανικής με νέα πακέτα και να προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους εταιρικούς πελάτες αυξάνοντας τη διείσδυση σε καινοτόμες τεχνολογικά λύσεις (Cloud).Η Intracom Defense είναι ο κυριότερος κατασκευαστής Αμυντικών Ηλεκτρονικών στην  Ελλάδα και διατηρεί συνεργασίες με κορυφαίες διεθνείς αμυντικές βιομηχανίες. Οι πωλήσεις της το 2012 ανήλθαν σε € 50 εκατ. περίπου εκ των οποίων ποσοστό 98% κατευθύνθηκε εκτός Ελλάδας. Η εταιρεία επέστρεψε σε λειτουργική κερδοφορία EBITDA βελτιώνοντας σημαντικά τα  αποτελέσματά της και σε επίπεδο ΕΒΙΤ, ενώ έχει μηδενικό τραπεζικό δανεισμό. Στις επιτυχίες της εταιρείας για το 2012 συγκαταλέγονται: η βράβευσή της ως Διακεκριμένου Συνεργάτη (Supplier Excellence Award) από τη RAYTHEON, η επιλογή από το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Γραφείο Αμυντικής Τεχνολογίας & Προμηθειών (BWB) του προϊόντος WISPR της εταιρείας για το Γερμανικό στρατό, η υπογραφή με τη RAYTHEON (ΗΠΑ), συμβάσεων ύψους 22,5 εκατ. δολαρίων που αφορούν στην παραγωγή συγκροτημάτων των αντιαεροπορικών συστημάτων PATRIOT, η υπογραφή με τη Γερμανική εταιρία Diehl BGT Defense (DBD), σύμβασης ύψους € 2,3 εκατ. για την κατασκευή ηλεκτρονικών συστημάτων του πυραύλου IRIS-T και η υπογραφή με τη NORTHROP GRUMMAN (ΗΠΑ), συμβάσεων ύψους 3,4 εκατ. δολαρίων για την παραγωγή ηλεκτρονικών συστημάτων για αεροσκάφη F-16 τρίτων χωρών. H Intracom Defense, δραστηριοποιούμενη σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο εγχώριο αλλά και διεθνές οικονομικό περιβάλλον, έχει θέσει ως κύριους στρατηγικούς στόχους για το 2013: τη θεμελίωση συνεργιών με εταιρείες ηγέτιδες στον αμυντικό τομέα για την ενσωμάτωση των προϊόντων της στις προσφερόμενες από αυτές ολοκληρωμένες λύσεις και την κοινή προώθησή τους σε τρίτες χώρες, την ενδυνάμωση της εξαγωγικής δραστηριότητάς της, μέσω των διεθνών προγραμμάτων των ΗΠΑ, για την πώληση υποσυστημάτων Patriot και άλλων πυραυλικών συστημάτων, καθώς και την επέκταση δραστηριοτήτων σε υπηρεσίες συντήρησης που προσφέρονται στην NAMSA (NATO Maintenance and Supply Agency).Τέλος, η Intracom Telecom, με εμπειρία 35 ετών στην αγορά τηλεπικοινωνιών έχει ως   βασικούς τομείς δραστηριοτήτων τα ευρυζωνικά συστήματα, τηλεπικοινωνιακό λογισμικό και υπηρεσίες. Κύριοι Μέτοχοι της εταιρείας είναι η Intracom Holdings και η Sitronics (Ρωσία). Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2012 διαμορφώθηκε σε € 181 εκατ. (μειωμένος κατά 30% περίπου). Τα αποτελέσματα επιδεινώθηκαν σημαντικά ξεκινώντας ήδη από το μεικτό αποτέλεσμα και το μεικτό περιθώριο. Το λειτουργικό αποτέλεσμα EBITDA της εταιρίας ήταν ζημία € -2,5 εκατ., ενώ οι ζημίες μετά φόρων σε € -38,7 εκατ. Η συνολική μείωση των αποτελεσμάτων της Intracom Telecom οφείλεται στη συρρίκνωση των πωλήσεων, αλλά και κατά € 15 εκατ. (€ 15,1) στην απομείωση των γηπέδων και κατά € 14 εκατ. (€ 13,6) στην διαγραφή αποθεμάτων και λοιπών στοιχείων ενεργητικού. Οι στόχοι της Intracom Telecom για το 2013 είναι: η ενδυνάμωση της συνεργασίας της με την MTS (Ρωσίας) προωθώντας περαιτέρω τις ασύρματες λύσεις της και τις υπηρεσίες της στον εν λόγω στρατηγικό συνεργάτη, περαιτέρω άνοιγμα στις αγορές της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής & της Λατινικής Αμερικής με την προώθηση του ασύρματου εξοπλισμού. Έμφαση δίνεται και στην αγορά της Δυτικής Ευρώπης προωθώντας τη νέα επαναστατική λύση της, StreetNode™για ασύρματη υποστήριξη τηλεπικοινωνιακών δικτύων σε επίπεδο δρόμων κυκλοφορίας, στην περαιτέρω ενδυνάμωση της συνεργασίας της με την Ericsson αναλαμβάνοντας νέα έργα ανάπτυξης τηλεπικοινωνιακού λογισμικού, καθώς και στην προώθηση των προϊόντων και λύσεων της εταιρίας διεθνώς και στον τομέα των υπηρεσιών Cloud, Medical ICT και Smart Metering.Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση του ομίλου INTRACOM HOLDINGS ο κ. Κλώνης τόνισε : «Ακρογωνιαίος λίθος της ανάπτυξης του ομίλου παραμένει όλα αυτά τα χρόνια η ενίσχυση της διεθνούς του παρουσίας. Η εξωστρέφεια εδραίωσε τον όμιλό μας, τον ισχυροποίησε, και τώρα πια με δεδομένη την βαθιά κρίση της ελληνικής οικονομίας ο διεθνής προσανατολισμός είναι η μόνη προοπτική. Στην INTRACOM HOLDINGS προετοιμάζουμε την επόμενη μέρα. Οι συνθήκες του επιχειρείν άλλαξαν οριστικά. Στόχος μας είναι όλες οι εταιρίες του ομίλου να είναι σε θέση οργανωτικά, διαρθρωτικά, αλλά και από άποψη ρευστότητας, να ανταπεξέλθουν στα νέα δεδομένα. Συνεχίζουμε να διερευνούμε τις οργανωτικές δομές που θα οδηγήσουν σε ευέλικτα και ανταγωνιστικά σχήματα, θα αυξήσουν την αποδοτικότητα των πόρων μας μεγιστοποιώντας την αξία της εταιρείας.»Αναφορικά με το θέμα του put option, η Διοίκηση της INTRACOM HOLDINGS βρίσκεται σε συζητήσεις με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για τη διαδικασία αυτή έτσι ώστε να καταλήξει στην πιο συμφέρουσα λύση για την Εταιρεία, αλλά έχει προβεί και σε σημαντικές ενέργειες με στόχο όπως πάντα τη διατήρηση της ηγετικής θέσης των εταιρειών του ομίλου στους κλάδους που αυτές δραστηριοποιούνται.  Η εταιρεία θα δημοσιοποιήσει εγκαίρως κάθε εξέλιξη που θα προκύψει για το θέμα αυτό.Υπενθυμίζεται ότι το 2012 ο όμιλος επιστρέφει σε λειτουργική κερδοφορία σε επίπεδο ΕΒΙΤ, σημειώνοντας κέρδη προ φόρων και τόκων € 1,4 εκατ. έναντι ζημιών - € 29,0 εκατ. το 2011. Ο κύκλος εργασιών του ομίλου INTRACOM HOLDINGS το 2012 ανήλθε σε € 541,7 εκατ. Τα μεικτά κέρδη ανήλθαν σε € 95,1 εκατ. και η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) διαμορφώθηκε σε € 76,2 εκατ.
«Πολιτικοί παρατηρητές θεωρούν πιθανό το ενδεχόμενο, η κρίση της ΕΡΤ να οδηγήσει στην πτώση της κυβέρνησης και στη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών»...
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΤ. ΔΕΛΤΙΑΗμ/νια: 02/07/2013 09:26:17Φορέας: ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝΑΔΑ: ΒΛ46469ΒΨ1-ΟΞΨ
Στη  πώληση δύο αιολικών της πάρκων σε Ρουμανία και Βουλγαρία προχωρά η εταιρία Vestas. Ειδικότερα, η δανέζικη εταιρία θα πουλήσει το αιολικό πάρκο Gebeleisis στη Ρουμανία, ισχύος 70 MW, και το αιολικό Hrabrovo στη...
Αιχμές για τον τρόπο λειτουργίας της τρικομματικής κυβέρνησης αλλά και για τη νέα, δικομματική κυβέρνηση, άφησε ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ, Φώτης Κουβέλης, σε δηλώσεις του μετά από την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του κόμματός του. Όπως τόνισε, η προηγούμενη κυβέρνηση δεν ήταν στην ουσία τρικομματική, και υπενθύμισε πως ο τόπος έχει πληρώσει ακριβά τον δικομματισμό και τον διπολισμό, που μόνο ως καρικατούρα μπορεί να υπάρξει πάλι, κ...
Παίκτης του Ατρομήτου είναι από χθες και επίσημα ο Χαβιέ Ούμπιντες ο οποίος υπογράμμισε πως γνωρίζει ότι ο βασικός στόχος της ομάδας είναι η πρόκριση στους ομίλους του Europa League. Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός στην εφημερίδα SPORTDAY Για τον Ατρόμητο: "Είναι πολύ καλή ομάδα, ένας σύλλογος που ανεβαίνει συνεχώς επίπεδο. Έχω παρακολουθήσει την πορεία του Ατρομήτου. Ξέρω πολύ καλά ποιος είναι ο βασικός μας στόχος. Έχουμε τον Αύγουστο μια τεράστια πρόκληση και θα κάνουμε τα πάντα για να προκριθούμε στους ομίλους του Europa League. Είναι δυο παιχνίδια, φτιάχνουμε καλή ομάδα και μπορούμε να τα καταφέρουμε". Για το πώς εκδηλώθηκε το ενδιαφέρον του Ατρομήτου: "Μίλησαν πριν από λίγες μέρες με τον μάνατζερ μου. Με ενημέρωσε και εγώ είπα αμέσως ότι με ενδιαφέρει. Στην Ελλάδα νιώθω όμορφα και τώρα που επιστρέφω για μια ομάδα που πλέον θεωρείται ένα από τα μεγάλα κλαμπ, όλα νομίζω πως θα είναι υπέροχα". Για το πέρασμα του από την Τουρκία με την φανέλα της Ορντούσπορ: "Για μένα ήταν μια καλή σεζόν, αλλά όχι για την ομάδα. Έπαιξα σχεδόν σε όλα τα ματς, είχα καλή παρουσία, αλλά δυστυχώς η ομάδα δεν μπόρεσε να πετύχει τους στόχους της. Είχε και πολλά οικονομικά προβλήματα".  
Ο Άλεξ Ρένφροε δεν θα συνεχίσει στη Μπάμπεργκ, ωστόσο, οι πρωταθλητές Γερμανίας βρήκαν άμεσα τον αντικαταστάτη του.
Την πρώτη της συνεδρίαση αναμένεται να πραγματοποιήσει την προσεχή Τετάρτη η διοικούσα επιτροπή που συστάθηκε από τον Δημήτρη Μελισσανίδη για να τρέξει την ποδοσφαιρική ΑΕΚ. Η σύσκεψη αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Aegean. Στην επιτροπή που αποτελείται από δώδεκα άτομα, βρίσκονται -πλην του Τίγρη- οι Μάκης Αγγελόπουλος, Βαγγέλης Ασλανίδης, Βάγια Βρεττάκου, Στέργιος Γατζούλας, Ηλίας Λιβάνης, Κώστας Μαρινάκης, Φώτης Παπαγεωργίου, Απόστολος Πουλοβασίλης, Γιώργος Σκρέκης, Πέτρος Χριστοδούλου και Γιάννης Ολύμπιος.
Η Ντίλμα Ρούσεφ κατέθεσε στο Κοινοβούλιο την πρόταση δημοψηφίσματος για πολιτικές μεταρρυθμίσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr, ο άνδρας που φέρεται να είναι οικογενειακός φίλος της οικογένειας της ανήλικης, την έπεισε το απόγευμα της Πέμπτης να πάνε βόλτα με το αυτοκίνητό του. Όμως την... Ενημέρωση χωρίς όρια από την Ελλάδα και τον Κόσμο για όλα τα θέματα
Συνεχίζονται στον ΑΟ Χανιά οι συζητήσεις με παίκτες του υπάρχοντος ρόστερ και η διοίκηση ανακοίνωσε την παραμονή δύο ακόμη παικτών.More...
​ Συντετριμμένη είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου, που «έχασε» τον πολυαγαπημένο της συνεργάτη, Σπύρο Δόριζα. Ο Έλληνας ντράμερ συνεργαζόταν με την τραγουδίστρια τα τελευταία χρόνια, και ήταν από τους πολύ αγαπημένους της ανθρώπους. Μάλιστα, ο Σπύρος Δόριζας θεωρούταν ως ένας από τους κορυφαίους ντράμερ , μιας και είχε συνεργαστεί με τα μεγαλύτερα ονόματα της χώρας μας. Ο θάνατος του, έγινε γνωστός από τα social media , όπου η είδηση έκανε το γύρο του διαδικτύου από φίλους και συναδέλφους...
Ο Βραζιλιάνος επιθετικός φαίνεται να βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο της Μάντσεστερ Σίτι σύμφωνα με σενάρια από τη Βραζιλία.    
Το ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι «το μεγαλύτερο πρόβλημα αφορά τη λειτουργία της κυβέρνησης, την ασέβεια και τη μείωση των εταίρων της τρικομματικής από τον κ. Σαμαρά» τονίζει σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο γραμματέας Επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Καρύδης, κάνοντας μάλιστα λόγο «για κλιμάκωση της αλαζονείας του κ. Σαμαρά από τον Ιούλιο του 2012 μέχρι σήμερα».Σχολιάζοντας το κλείσιμο της ΕΡΤ ο κ. Καρύδης τονίζει «ότι υπάρχει μια παραβίαση του θεσμού της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης που πλήττει ευθέως τη Δημοκρατία στη χώρα μας με πολύ μεγάλες επιπτώσεις για την εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό».Εμείς αυτό που επιθυμούμε –προσθέτει- είναι η ριζική αναδιάρθρωση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης μέσα από διάλογο στη Βουλή. Η δημόσια ραδιοτηλεόραση πρέπει να είναι υψηλού επιπέδου, να είναι σύγχρονη, υψηλών προδιαγραφών και σε καμία περίπτωση δεν συναινούμε και δεν πρόκειται να συναινέσουμε σε μια δημοκρατική εκτροπή». Πιστεύουμε ότι ο κ. Σαμαράς θα αναλάβει αυτή την τεράστια ευθύνη για αυτή την περιπέτεια που πάει να βάλει τη χώρα και μέχρι τις επτάμιση το βράδυ να έχει μεταβάλει τις απόψεις του» σημειώνει ο γραμματέας Επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ.Ολόκληρη η συνέντευξη του Δημήτρη Καρύδη στο ΑΠΕ ΜΠΕ έχει ως εξής:Κύριε Καρύδη, με ποιες θέσεις προσέρχεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος το βράδυ στη σύσκεψη με τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και τον πρόεδρο της ΔΗΜΑΡ, Φώτη Κουβέλη; Οι θέσεις του κ. Βενιζέλου είναι πολύ καθαρές και ξάστερες όλες αυτές τις ημέρες. Εμείς θεωρούμε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα αφορά τη λειτουργία της κυβέρνησης, την ασέβεια και τη μείωση των εταίρων της τρικομματικής από τον κ. Σαμαρά και μάλιστα κάνουμε λόγο για κλιμάκωση της αλαζονείας του κ. Σαμαρά από τον Ιούλιο του 2012 μέχρι σήμερα. Πιστεύουμε επίσης ότι υπάρχει μια παραβίαση του θεσμού της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης που πλήττει ευθέως τη δημοκρατία στη χώρα μας με πολύ μεγάλες επιπτώσεις για την εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό. Το «μαύρο» στις οθόνες της δημόσιας τηλεόρασης έχει μαυρίσει τις ψυχές όχι μόνο του ελληνικού λαού, αλλά και των αποδήμων, που η μόνη τους ενημέρωση ήταν η δημόσια ραδιοτηλεόραση και έχει πολύ μεγάλες επιπτώσεις για τη χώρα μας στο εξωτερικό. Βλέπω να επιρρίπτετε την ευθύνη προσωπικά στον κ. Σαμαρά.. Μα είναι προσωπική η ευθύνη του. Είναι ο πρωθυπουργός της χώρας και με άστοχους και αδιανόητους χειρισμούς οδηγεί την πατρίδα και την οικονομία μας σε μια πολλή μεγάλη περιπέτεια. Ο ελληνικός λαός και όλοι εμείς κάναμε τόσες πολλές θυσίες όλα αυτά τα χρόνια για να σταθεροποιηθεί η χώρα μας και να κοιτάζει με ελπίδα στο μέλλον. Και ξαφνικά έρχεται ο κ. Σαμαράς με πρόσχημα δήθεν ότι είναι ο μεγάλος μεταρρυθμιστής και όλα αυτά τα γκρεμίζει. Ποιος μπορεί να χωνέψει ότι με ένα κλείσιμο στα τυφλά της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και με τσαπατσούλικες διατάξεις –έτσι τις χαρακτήρισε ο πρόεδρός μας – μπορεί πραγματικά να αλλάξει κάτι.. Ποιος επίσης μπορεί να χωνέψει ότι εδώ και μήνες που ψάχνουμε να βρούμε τους δημοσίους υπαλλήλους που θα πρέπει να αλλάξουν καθεστώς στην εργασία τους ή κάποιοι από αυτούς να οδηγηθούν μετά από αξιολόγηση στην απόλυση, δεν έχει ευθύνες σε αυτό ο πρωθυπουργός της χώρας; Πριν αρκετούς μήνες, ο κ. Βενιζέλος είχε καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση στο συμβούλιο των αρχηγών και μάλιστα τότε ορίστηκε ο κ. Σταμάτης μαζί με τον κ. Μανιτάκη ως συντονιστής για να προχωρήσει αυτή η υπόθεση. Και ενώ δεν έχει γίνει τίποτα, είδαμε αυτή την αδιανόητη απόφαση και την όψιμη κριτική για την ΕΡΤ. Όταν όλοι θυμόμαστε ότι πριν 22 μήνες η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ είχε προσπαθήσει να κάνει μια γενναία αναδιάρθρωση στη λειτουργία της ΕΡΤ η ΝΔ την είχε πολεμήσει με όλες της τις δυνάμεις. Εμείς αυτό που επιθυμούμε είναι η ριζική αναδιάρθρωση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης μέσα από διάλογο στη βουλή. Η δημόσια ραδιοτηλεόραση πρέπει να υψηλού επιπέδου, να είναι σύγχρονη, υψηλών προδιαγραφών και σε καμία περίπτωση συναινούμε και δεν πρόκειται να συναινέσουμε σε μια δημοκρατική εκτροπή. -Πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει μια συμβιβαστική λύση ή τα πράγματα ωθούνται στην κατεύθυνση των πρόωρων εκλογών; Αν υπάρξει ψυχραιμία και κυρίως ο κ. Σαμαράς σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, μπορεί να υπάρξει η λύση που θέλει η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων: Ανοίξτε την τηλεόραση, αποσύρετε την πράξη νομοθετικού περιεχομένου και την υπουργική απόφαση -γιατί είναι αποφάσεις μειοψηφίας διότι καταπάτησαν την κοινοβουλευτική πλειοψηφία- και εδώ ο κ. Σαμαράς συμπεριφέρθηκε με απαράδεκτο τρόπο. Ο λαός θέλει να δοθούν λύσεις και να γίνουν μεταρρυθμίσεις. Εμείς γι αυτό αγωνιζόμαστε εδώ και χρόνια και αυτό συνεχίζουμε να κάνουμε. Και εδώ θυμίζουμε πόσες μεταρρυθμιστικές προτάσεις μας ο κ. Σαμαράς στο παρελθόν έχει πετάξει στο καλάθι των αχρήστων και πόσες προτάσεις μας η ΝΔ υπό τη σημαία του αντι-μνημονιακού αγώνα δεν τις ψήφισε. Άρα δεν δεχόμαστε αυτή την τεράστια υποκρισία. Πιστεύουμε ότι ο κ. Σαμαράς θα αναλάβει αυτή την τεράστια ευθύνη για αυτή την περιπέτεια που πάει να βάλει τη χώρα και μέχρι τις επτάμιση το βράδυ να μεταβάλει τις απόψεις του.
Panik Party με Χρυσή Απονομή για τις συλλογές Panik Anthem Vol1 & Vol2 και ζωντανές εμφανίσεις από τους πλέον αγαπημένους του κοινού, Κώστα Μαρτάκη, Μηδενιστή, Demy, Dj Kas, Oge και special guests τον Νίκο Γκάνο και την Τάμτα!
ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΤΟΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΤριήμερο του Αγίου Πνεύματος στις φυλακές του Κορυδαλλού θα περάσουν τελικά ο Λάκης Γαβαλάς και η αδελφή του, Νότα, παρά τον ανασταλτικό χαρακτήρα της απόφασης του δικαστηρίου, αφού οι δικηγόροι τους... δεν πρόλαβαν ανοικτό το αρμόδιο τμήμα του Εφετείου Αθηνών για να πληρώσουν την εγγύηση, παρότι είχαν συγκεντρώσει το απαιτούμενο ποσό των 4.000 ευρώ. Έτσι, τόσο ο Λάκης Γαβαλάς όσο και η αδελφή του θα επιστρέψουν, αναγκαστικά, στις φυλακές του Κορυδαλλού, όπου κρατούνται τους τελευταίους 14 μήνες, έως την Τρίτη οπότε θα λειτουργήσει το Εφετείο για να πληρώσουν την εγγυοδοσία και να αφεθούν ελεύθεροι. Το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων καταδίκασε το πρωί τον Λάκη Γαβαλά σε επτά χρόνια κάθειρξη με αναστολή για τα χρέη του προς το ελληνικό Δημόσιο, ύψους περίπου 17 εκατ. ευρώ, υπόθεση για την οποία άλλωστε βρισκόταν προφυλακισμένος εδώ και 15 μήνες μαζί με την αδερφή του Νότα και τον πρώην σύζυγό της Κ. Πανουσόπουλο.
Ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Αλβανίας Σαλί Μπερίσα παραδέχτηκε την ήττα του στις βουλευτικές εκλογές που έγιναν την Κυριακή, βάζοντας τέλος στην δημόσια σιωπή του για τρεις ημέρες και... Ενημέρωση χωρίς όρια από την Ελλάδα και τον Κόσμο για όλα τα θέματα
Γιατί ο Βασίλειος έγινε έξαλλος και έφυγε από το κανάλι του STARMore...
Ο Πάπας Φραγκίσκος αποφάσισε να συστήσει επιτροπή με σκοπό να ελέγξει τις δραστηριότητες της Τράπεζας του Βατικανού. Στις αρχές του μήνα είχε ήδη ορίσει έναν... έμπιστό του κληρικό με σκοπό να μελετήσει αυτός τη διαχείριση της Τράπεζας, η οποία είναι γνωστή ως Ινστιτούτο για Θρησκευτικά Έργα.  Αναφέρεται πως ο οργανισμός αυτός είναι ένας από τους πλέον μυστικοπαθείς τραπεζικούς οργανισμούς του κόσμου κι έχει κατηγορηθεί για ξέπλυμα μαύρου χρήματος πολλές φορές στο παρελθόν. Έχει 114 εργαζόμενους και λογαριασμούς της τάξης των 5,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Επιτροπή ελέγχου θα είναι πενταμελής από τέσσερις ιεράρχες και έναν καθηγητή του Χάρβαρντ. Σκοπός της θα είναι να αποδείξει και να εξασφαλίσει πως η Τράπεζα λειτουργεί σε “αρμονία” με την αποστολή της Εκκλησίας. Στις 15 Ιουνίου ο Πάπας Φραγκίσκος ο Α' όρισε τον Μπατίστα Μάριο Σαλβατόρε Ρίκα ως τον επικεφαλής κληρικό ο οποίος θα ενεργεί και ως ο εκπρόσωπός του εκεί.Υπενθυμίζεται πως τον Φεβρουάριο, ο Γερμανός δικηγόρος Ερνστ φον Φράιμπεργκ ορίστηκε ως ο καινούριος πρόεδρος της Τράπεζας, οκτώ μήνες έπειτα από την απόλυση του προκατόχου του η οποία ήταν αποτέλεσμα μιας έρευνας που είχε γίνει για ξέπλυμα βρόμικου χρήματο.ς.Ο διορισμός του ήταν μια από τις τελευταίες πράξεις του προκατόχου του Φραγκίσκου, του επίτιμου πάπα Βενέδικτου του 16ου. agelioforos.gr
Η πρώτη διάκριση αφορά την άνοδο της Unilever στην 1η δεκάδα του Gartner Supply Chain 2013 Top 25,   ...
Νέα έρευνα από τη Γαλλία διαπιστώνει ότι οι γυναίκες με τατουάζ, όπως αυτό που βλέπετε στη φωτογραφία, είναι πιο πιθανό...
ΟΧΙ, δεν μου αρέσει ο Βενιζέλος· όπως δεν μου αρέσουν ο πατσάς, ο ξινός τραχανάς, το νταβατζιλίκι της Αριστεράς στην τέχνη, στην Παιδεία και στα ΜΜΕ, τα τατουάζ, τα σκυλοτράγουδα, οι αποτριχωμένοι γόνοι στην πολιτική, οι δίχρονες μηχανές και ο ήχος της τουρκικής γλώσσας. Μου γρατζουνάει τ' αυτιά, ρυπαίνει την αισθητική μου.  Του Φαήλου Κρανιδιώτη Διαβάστε περισσότερα / read more...
Ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, ο Μπάμπης Στόκας, ο Δημήτρης Σταρόβας και ο Γιάννης Ζουγανέλης θα συνυπάρξουν καλλιτεχνικά φέτος το καλοκαίρι του 2013 σε πολλές επαρχιακές πόλεις τόσο στην Ελλάδα όσο και... Περισσότερα στο site www.hit-channel.com

Γράφει ο T.M.Πραγματικά οι Έλληνες δεν αξίζουν αυτή τη ποιότητα ζωής και... αυτή την αστάθεια στη χώρα, η οποία υπήρχε, υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει δυστυχώς. Μιλάω για μια διαχρονική κατάσταση ανεξαρτήτως του ποιος κυβερνά. Δεν ανήκω πουθενά, αντιθέτως με τους περισσότερους εδώ. Σε αυτή τη χώρα, ΠΟΤΕ δεν μπορείς να ξέρεις τι θα σου ξημερώσει. Συνέχεια ένα άγχος, το οποίο, προστίθεται ΠΑΝΩ από τα όποια προσωπικά σου προβλήματα.Η πλειοψηφία των Ελλήνων σκέφτεται εγωιστικά, δεν του αρέσει να τηρείται ο νόμος, δεν ξέρει τι σημαίνει "κοινό καλό" και έχει λάθος νοοτροπία με κυρίαρχη την έλλειψη συνείδησης και κοινής λογικής. Δεν είμαι από αυτούς που τα ρίχνουν μόνο στους πολιτικούς. Εννοείται ότι φταίμε και εμείς. ΠΟΛΥ. Όχι μόνο επειδή τους ψηφίζουμε, που λένε όλοι, αλλά γιατί πραγματικά δεν έχουμε συνηθίσει να λειτουργούμε κάτω από ένα σύστημα με πειθαρχία και νομίζω ότι οι περισσότεροι δεν το θέλουν. Επίσης, το μεγάλο λάθος του Έλληνα είναι ότι όπου πας, όπου συζητήσεις, ο καθένας προσπαθεί να σε ταυτοποιήσει με κάποιο κόμμα. Λάθος νοοτροπία κατά την γνώμη μου.Θεωρώ τους περισσότερους από τους 300 της βουλής ότι δεν είναι άξιοι για την θέση αυτή και θεωρώ ότι δεν μπήκαν εκεί ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΆ, μόνο και μόνο επειδή τους ψήφισαν κάποιοι, γιατί όλοι ξέρουμε με τι κριτήρια και σκοπό ψηφίζουν οι περισσότεροι Ελληνες.Καμιά φορά ενοχλούν αυτά που γράφω αλλά, επειδή έχω ζήσει σε πολιτισμένη χώρα 19 χρόνια, δεν αντέχω αυτή τη μεγάλη διαφορά σε νοοτροπία και τον "ωχαδελφισμό" που επικρατεί εδώ σε πολλά πράγματα.Έχω καιρό να γράψω τέτοια, απλά με αναστάτωσαν τα αποψινά γεγονότα ενώ προσπαθώ και εγώ και εκατομμύρια άλλοι να βρούμε την ησυχία μας, να δουλέψουμε και αν μεγαλώσουμε τα παιδιά μας (όσοι έχουν) με αξιοπρέπεια, την οποία νομίζω δεν θα βρω ποτέ σ αυτή τη χώρα.Αν μου επέτρεπαν οι συνθήκες, θα έφευγα μαζί με την οικογένεια για εξωτερικό. Είναι λίγο αργά ίσως, αλλά θα επιδιώξω να φύγει τουλάχιστον όταν είναι η ώρα, το παιδί μου, για να βρει ένα καλύτερο μέλλον σε οργανωμένη χώρα με υποδομές, όπου τηρείται ο νόμος και υπάρχει σωστότερο δικαστικό σύστημα, πανεπιστήμια χωρίς κόμματα, απεργίες και γελοιότητες, κόσμο με περισσότερη σοβαρότητα και συνείδηση.Όπως είπε η κυρία Πρωτοψάλτη πριν κάποιους μήνες σε ένα κείμενο, "ΤΟΝ ΠΛΗΡΏΝΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΑΚΡΙΒΑ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΜΟΡΦΙΑ".(θα δεχτώ κριτική ΜΟΝΟ από αναγνώστες που έχουν ζήσει στο εξωτερικό σε χώρα οργανωμένη και πολιτισμένη, για τουλάχιστον 1-2 χρόνια. Οι υπόλοιποι δεν έχετε μέτρο σύγκρισης). Πάλι κάποιοι σε αντίλογο θα αναφέρουν τους Αρχαίους Έλληνες και τα κατορθώματά τους και ότι εμείς δώσαμε τον πολιτισμό σε όλο τον κόσμο. ΝΑΙ, δεν αμφιβάλω καθόλου και είμαι πολύ περήφανος για αυτό. ΤΩΡΑ όμως, τι κάνουμε;Καληνύχτα σας και καλά μυαλά σε όλους μας!logia-starata.blogspot.gr
Κυκλοφοριακό κομφούζιο προκλήθηκε στην
Ρεπορτάζ: Παναγιώτης Βλαχουτσάκος Τα πρωτεία της διαφθοράς πρόκειται να καταλάβει, για ακόμη μία φορά, η τοπική αυτοδιοίκηση στην έκθεση του γενικού επιθεωρητή Δημόσιας... Διοίκησης Λέανδρου Ρακιντζή για το 2012, η οποία αναμένεται να δημοσιοποιηθεί τις προσεχείς ημέρες. Η έκθεση του κ. Ρακιντζή για την περασμένη χρονιά περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν σε 860 ποινικές διώξεις, οι οποίες ασκήθηκαν σε 545 δημόσιους και δημοτικούς υπαλλήλους, 131 αιρετούς, 86 υπαλλήλους των σωμάτων ασφαλείας, 74 υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα και 24 καθηγητές πανεπιστημίων και ΤΕΙ. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα των πειθαρχικών διώξεων έχει ξεκινήσει με παρέμβαση του γενικού επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, ενώ μέχρι τον Μάρτιο του 2012, οπότε και αφαιρέθηκε από τον Λ. Ρακιντζή το δικαίωμα της ένστασης, ο γενικός επιθεωρητής άσκησε 26 ενστάσεις σε αποφάσεις πειθαρχικών συμβουλίων. Το 43% των υποθέσεων που, σύμφωνα με πληροφορίες, περιλαμβάνονται στην έκθεση αφορά στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, το 39,6% των ποινικών διώξεων ασκήθηκε σε υπηρεσίες του Δημοσίου και το 13,7% σε εποπτευόμενους ιδιωτικούς φορείς. radio936.blogspot.gr
Μπορεί η Vespa να έχει κλείσει τα 66 της χρόνια άλλα αυτό δεν την εμποδίζει να διατηρεί τη φρεσκάδα της. Αποτελεί ακόμη έναν ισορροπημένο συνδυασμό...
Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στο βόρειο τμήμα της νήσου Σουμάτρα της Ινδονησίας, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο.

Ο νεοαποκτηθείς άσος του Παναθηναϊκού, Αντώνης Φώτσης, τόνισε ότι είναι πολύ χαρούμενος που επιστρέφει στο "σπίτι" του και ότι θα κάνει τα πάντα για να βοηθήσει την ομάδα του να πάει ψηλά σε Ελλάδα και Ευρώπη.
Σε νέο κύκλο βίας βυθίζεται η Αίγυπτος όπου τουλάχιστον δεκαέξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις διαδηλώσεις που έγιναν χθες στη χώρα, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το αιγυπτιακό... Ενημέρωση χωρίς όρια από την Ελλάδα και τον Κόσμο για όλα τα θέματα
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ - Δ/ΣΗ Π.Υ. ΠΟΛ. ΠΕΙΡΑΙΩΣΗμ/νια: 26/06/2013 16:57:23Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗΑΔΑ: ΒΕΖ8Ι-ΑΕΣ
Την οικογένειά του στους θαυμαστές του θέλησε να συστήσει το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, Βλάντιμιρ Βάις.More...
Σε σχόλιο προχώρησε το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, σχετικά με τις ανακοινώσεις της Νέας Δημοκρατίας. «Γελοία επικοινωνιακά πυροτεχνήματα για να μας κάνουν να ξεχάσουμε την εγκληματική τους πολιτική. Δεν θα αργήσει η στιγμή που θα εισπράξουν το τίμημα της πολιτικής τους».
19/6/2013 www.musiccorner.gr Ποιος αλήθεια είναι “Ο Δρόμος προς τον Παράδεισο”; Στην προσπάθεια του να τον προσεγγίσει, ο ανερχόμενος hip hop καλλιτέχνης “One Eye” κυκλοφορεί ανεξάρτητα το νέο του δίσκο και δίνει τις δικές του απαντήσεις. Πρόκειται για μια ραπ αφήγηση της ζωής και των προβληματισμών του ιδίου, καθώς εκφράζει τις σκέψεις τους για την αγάπη, [...]
Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΕ ΑΡΙΔΑΙΑΣΗμ/νια: 25/06/2013 21:02:59Φορέας: Δήμος ΑλμωπίαςΑΔΑ: ΒΕΖΧΩΨΩ-ΟΩΡ
Την άνοιξη του 2014 προβλέπεται να ξεκινήσουν οι κατασκευαστικές εργασίες για τον αγωγό φυσικού αερίου ΤΑΡ, με προοπτική ολοκλήρωσης μετά από τρία με τέσσερα χρόνια
Το βράδυ της Δευτέρας 8 Ιουλίου, στι 21.30 όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην άνω πόλη της Πάτρας. Το Διεθνές φεστιβάλ της Πάτρας κάνει …στάση στον κόσμο της Rock. Ηθικός αυτουργός για ότι συντελεστεί στον ελαιώνα του Κάστρου της Αχαϊκής πρωτεύουσας, ο κορυφαίος θεσμός της πόλης και… φυσικοί αυτουργοί οι GRAVIT...
Οι Ιάπωνες πρέπει να αντιμετωπίζουν τα φρούτα σαν… κοσμήματα. Γιατί πώς αλλιώς θα μπορούσαμε να εξηγήσουμε τη δημιουργία μιας… μπουτικ φρούτων στο Τόκιο εν ονόματι «Sembikiya» που θυμίζει περισσότερο κοσμηματοπωλείο παρά… μανάβικο; Με πολυτελείς προθήκες, εντυπωσιακές συσκευασίες αλλά και σπάνια φρούτα, το κατάστημα κλείνει μέσα του έναν μικρό θησαυρό. Φράουλες για 69 δολάρια, τετράγωνα καρπούζια για 200 δολάρια το τεμάχιο, πεπόνια για 70 δολάρια αλλά και ποικιλία φρούτων για 6 άτομα που κοστίζει ούτε λίγο ούτε πολύ 170 δολάρια! Με παρουσία στο Τόκιο από το 1834, η «Sembikiya» πέρασε από γενιά σε γενιά και έγινε haute couture μανάβικο! perierga.gr
Πριν το εξορίσετε στο πυρ το εξώτερο ελέω δίαιτας μάθετε τα οφέλη από την κατανάλωσή του! Διαβάστε περισσότερα / read more...
Τι κάνατε εσείς όταν ήσασταν 15; Θα σας πούμε τι κάναμε εμείς. Ασχολούμασταν με τους εφηβικούς έρωτες, ανακαλύπταμε μουσικές και προσπαθούσαμε να καταλάβουμε τον κόσμο. Η Ann Makosinski από την άλλη, που γεννήθηκε και μένει στο πιο δυτικό άκρο του Καναδά, ασχολείται με την επιστήμη και είναι μία από τους 15 φιναλίστ του Google Science [...]